Lokalhistorie.dbib.no

Logg inn MappaMi

Lokalsamling

  • PDF

 

Helt siden Drammen bibliotek ble grunnlagt i 1916, har lokalhistorie blitt ivaretatt som en del av bibliotekets ansvarsområde.  Alle folkebibliotek som er knyttet
til Fylkesbiblioteket i hvert av fylkene våre, har
lokalhistoriske samlinger fra sitt nærområde.

På Drammensbiblioteket kan du finne bøker om hele
Buskerud og noen fra andre kanter av landet også.
Det kan være bygdebøker, årbøker fra historielag
og jubileumsbøker.  Det aller meste av dette ligger
søkbart hos oss.

SLEKTSHISTORIE OG SLEKTSFORSKNING

Her kan du finn kilder til slektsforskning:
adressebøker, manntall, oppslagsverker, slektstavler
 for enkelte familier, navnebøker o.l. Mest populære 
 er bøker som viser metoder i slektsforskning, hva
og hvor begynner du, hvordan går du fram for å finne
slekta.  Foreningen "Data i slektsforskning (DiS)"
arrangerer kurs i slektsforskning to ganger pr år i
 biblioteket.  I tillegg holdes Slektforskerdagen her
den siste lørdagen i oktober hvert år.
riks

AVISER

I Lokalsamlingen kan du sitte og bla i gamle aviser på
mikrofilm.
Det går an å ta ut kopi eller å lagre på "minnepinne".

Aviser på mikrofilm i Drammensbiblioteket
Buskerud Amtstidende....1843, 1881 - ukompl.

Drammens Adresse........1844-1850
Drammens Blad...............1853-1892
Luren..................................1895-1900
Nu.......................................1886-1932
Tiden..................................1832-1844
Drammens Tidende.........1816-2007
Fremtiden..........................1905-2000, februar
Drammens Avisa..............2000, mars-2000, november
Aftenposten.......................1970-1999
Evt. manglende årganger finnes i papirutgave i
Byarkivet i Engene 1.
Eiker arkiv: www.eiker.org
FYLKESBIBLIOTEKET EIER:
Bygdeposten...................2000-2006
Laagendalsposten..........2000-2006, okt.
Ringerikes Blad..............2000-2006
Papirutgave av Drammens Tidende finnes i Arkiv 1
(i biblioteket) fra 1970-d.d.
Papirutgave av Fremtiden finnes i Arkiv 1 fra 1969-2000.
Andre spredte årganger, jubileumsaviser og lignende
finnes også i Arkiv 1.
Boka "Norske aviser" gir oversikt over hva avisene
het i forskjellige perioder, når de utkom og mange
andre nyttige opplysninger.
pcelsefilmruller
AVISUTKLIPP
Helt fra 1940-årene til ca 2004 har biblioteket sørget for å
klippe ut artikler fra avisene.  De er sortert på emneord og
lagt på plass i konvolutter. Klippene er til stor hjelp for
mange; fra forfattere av bøker om Drammen til skoleelever
som skal skrive oppgaver.  Se register over klippene her.
artikler

DRAMMENSSAMLINGEN

Her står en samling bøker, tidsskrifter, brosjyrer og
 lignende som alltid er tilstede for oppslag og bruk inne
i biblioteket.  De er merket "Ikke til hjemlån".  Dette
er en kildesamling der alle til enhver tid kan få
oversikt over hva som er gitt ut om Drammen,
personer, institusjoner, foreninger etc. opp gjennom
tidene.  Alle disse bøkene finnes også til utlån,
men er da plassert på utlånshyllene.  
En egen Drammenssamling finnes også i arkivet.  
Spør oss eller søk hvis du ikke finner det du trenger.

 

 

 

 

samlingen
DRAMMENSFORFATTERE
Biblioteket har en samling med romaner og noveller
som er skrevet av forfattere med tilknytning til
Drammen.  Disse er en del av den stasjonære "Drammenssamlingen".  Samlingen av de eldste
forfatternes bøker er interessant.  Dette er historie
som kan bli glemt.
persivle

 

ADRESSEBØKER

Disse kommer ut hvert år, men på 1900-tallet er
de ukomplette og sjeldne.  Adressebøkene er
nyttige for å finne personalhistorie: 
Hvem bodde i byen dette året?  
Yrket og adresse er oppgitt.

 

 

 

buskerud

 

TIDSSKRIFTARTIKLER

Biblioteket har registrert de enkelte artiklene i noen tidsskrifter.  De er nå gjort tilgjengelige for alle via disse
nettsidene.  Særlig har vi etterspørsel etter artiklene i Rundt om Drammen.  Disse er registrert på emne
og forfatter sammen med de andre Drammensartiklene.  Eksempel på søkeord: Austad gård.  
Du kan søke etter disse artiklene her.

tidsskrifter

 

INNLÅN OG SAMARBEID MED ANDRE BIBLIOTEK

Trenger du bøker som biblioteket ikke har?  Da kan disse lånes fra andre bibliotek.  Vil du f.eks. vite om det
finnes bygdebøker for Leksvik?  Du kan selv undersøke ved å søke på biblioteket på stedet, i dette tilfelle
på Nord-Trøndelag fylkesbibliotek/Steinkjer bibliotek.  Du kan bestille selv via norgeslån, eller du kan be
Drammensbiblioteket om å få tak i den.

 

Sist oppdatert torsdag 19. desember 2013 10:56